Realizirani projekti komunalne infrastrukture u Općini Orebić

01

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Orebić

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta iz proračuna Općine Orebić uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova ''MRRFEU'', 
na području Općine Orebić i održavanje državnih i županijskih cesta uz suradnju sa Hrvatskim cestama i DNŽ.

02

Dohrana plaža i čiščenje

U potpunosti financirano iz proračuna Općine Orebić

03

Uređenje plaže u Borku

U potpunosti financirano iz proračuna Općine Orebić

04

Izgradnja nogostupa Stankovići - Hipermarket Tommy

U potpunosti financirano iz proračuna Općine Orebić

05

Izrada Nogostupa 

Brače Radić - Trstenička

Zajednički projekat Općine Orebić i Hrvatskih cesta.

06

Probijanje puta

Duba - Bezdija

U potpunosti financirano iz proračuna

Općine Orebić

07

Probijanje ''poljskih'' puteva iznad Orebića

U potpunosti financirano iz proračuna Općine Orebić

08

Oborinska odvodnja u ulici ''Geta''

Sanacija oborinske odvodnje u ulici ''Geta''

u Orebiću. 

U potpunosti financirano iz proračuna

Općine Orebić