Projekti vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Orebić

01

Crpna stanica Dingač

Projekt rekonstrukcija i uvezivanje crpne stanice Dingač u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja sufinancirale su Hrvatske vode d.d. (85% ukupne vrijednosti projekta) i Vodovod i odvodnja d.o.o. Orebić (15% ukupne vrijednosti projekta) koji je ujedno i nositelj projekta.

Radovi na projektu obuhvaćaju: građevinske radove na sanaciji vodoopskrbnog objekata – crpne stanice,elektro radove na CS Dingač i VS Potomje (sanacija i zamjena električnih instalacija, SN I NN postrojenja,ormara upravljanja, ugradnja telemetrijske opreme i poboljšanje sustava nadzora i upravljanja uz povezivanjesa ostalim objektima vodoopskrbe VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić),strojarske radove CS Dingač i VS Potomje (zamjena postojećih crpki sa pripadajućim armaturama, ugradnja izamjena mjerne opreme i armatura).Ukupna vrijednost projekta je 10 000 000,00 kuna. Projekt je realiziran u 2020. godini.

02

Sustav upravljanja gubicima u vodovodu

Projekt sustav upravljanja gubitcima – izgradnja i uspostava nadzorno upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka sufinanciraju Hrvatske vode d.d. (85% ukupne vrijednosti projekta) i Vodovod i odvodnja d.o.o. Orebić (15% ukupne vrijednosti projekta) koji je ujedno i nositelj projekta. Projekt se počeo provoditi u 2019. godini i trajati će do 2023. godine, i obuhvaća izgradnju nadzornih točaka, dogradnjunadzorno - upravljačkog sustava (NUS) sa SCADA (SupervisoryControlAnd Data Acquisition) sustavom,ugradnju mjerno-regulacijske opreme potrebne za uspostavu DMA (DistrictMeteredArea) zona(montažerski, elektro i i građevinsko-zanatski radovi), radove na detekciji i sanaciji otkrivenih propuštanja(gubitaka), te radove na izgradnji tehničke zaštite objekata.

Ukupna vrijednost investicije je 24 750 000 Kn.

03

Vodovod Rusković

Radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže Ruskovići-Karmen-Gurići-Lampalovo-Bilopolje.
Projekat se financira u paritetu 80% (Hrvatske vode) - 20% (VIO d.o.o Orebić).